خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : فناوریهوش مصنوعی

بایگانی/آرشیو برچسب ها : فناوریهوش مصنوعی

تولید حشره رباتیک انعطاف پذیر

d8aad988d984db8cd8af d8add8b4d8b1d987 d8b1d8a8d8a7d8aadb8cdaa9 d8a7d986d8b9d8b7d8a7d981 d9bed8b0db8cd8b1 5e874ca8874da تولید حشره رباتیک انعطاف پذیر

هوش مصنوعی به شرایطی گفته می‌شود که یک ماشین می تواند واکنش هایی شبیه انسان در برابر اتفاقات از خود نشان دهد. حشره رباتیک به عصری رسیده ایم که با پیشرفت علم در حوزه هوش مصنوعی، وجود حشره رباتیک غیر طبیعی نیست. دانشمندان یک موسسه تحقیقاتی در سوئیس با نام …

بیشتر بخوانید »