با توجه به همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ و بحران پیچیده‌ای که این بیماری ویروسی برای کشورها پدید آورده، محققان مدرسه کندی دانشگاه هاروارد و نویسندگان کتاب «توانمندسازی حکومت» تصمیم گرفته‌اند طی سلسله یادداشت‌هایی به طرح برخی نکات راهگشا برای شرایط بحران با الهام از مفاهیم و رویکرد «توانمندسازی حکومت» و روش «انطباق تکرارشونده مسئله‌محور» (PDIA) بپردازند. از آنجا که ایران نیز بیش از یک ماه است درگیر این بحران شده و بر اساس قرائن تا ماه‌های آتی ابعاد و عوارض این بحران ادامه دارد، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه اقدام به ترجمه‌ی این یادداشت‌ها کرده تا الهام‌بخش سیاستگذاران و رهبران عمومی، کنشگران حاکمیتی و فعالان مدنی درگیر در این پدیده باشد. گزارش پیش‌رو حاوی ۱۵ یادداشت با موضوع “رهبری عمومی در شرایط بحران” است.

با توجه به شیوع و گسترش بیماری کرونا در جهان و ایران، طی ماه‌های اخیر تمهیدات زیادی از سوی مسئولان و نهادهای مردمی برای مقابله با ابعاد پزشکی و اجتماعی این بیماری اندیشیده شده است. شواهد بیانگر تداوم این بحران و عوارض ناشی از آن در حداقل یک سال آینده در ایران است. از این رو کسب آمادگی برای مواجهه با ابعاد و پیامدهای این بحران و بحران‌های احتمالی آتی ضرورتی پیش روی سیاستگذاران و فعالان اجتماعی است.

دریافت متن کامل گزارش «توانمندسازی حاکمیت برای مقابله با کووید۱۹»